Новости
Инфо центар

Дом здравља “Др. Милан – Бане Ђорђевић” Велика Плана Улица: Милоша Великог 110, 11320 Велика Плана

Матични број: 17272993;

ПИБ: 101974661;

Телефони: 026/541-110, 514-818

Фаx: 026/521-504

Радно време: 07:00 – 20:00 

Директор Дома здравља: др Мирјана Барјактаревић

Заменик директора: др Слободан Рајић

Главна сестра Дома здравља: Снежана Јанковић

Заштитник за права пацијената: Радослав Тимотијевић

Бр. телефона: 541-110

електронска пошта: sekretarijat@medianis.net