Skip to main content

Водичи добре клиничке праксе

Током 2011. године Републичкa стручнa комисијa за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе Министарства здравља, уз подршку Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, израдила је нових осам националних водича добре клиничке праксе.Израда водича представља једну од многобројних иницијатива које Министарство здравља предузима у погледу сталног унапређења квалитета здравствене заштите и безбедности пацијента.Водичи добре клиничке праксе су систематски развијани докази који треба да помогну пружаоцима и корисницима здравствених услуга у доношењу најбоље могуће одлуке за третирање одређених клиничких стања. Водичи су пре свега намењени лекарима, као помоћ у раду, али истовремено водич је транспарентан и доступан пацијенту.Водичи су израђени на основу студије „Оптерећење болестима у Србији“, са циљем да помогну здравственим професионалцима да уоче, процене и примене информације, искуства и ставове о најбољој медицинској пракси. Многе светске студије потврдиле су да се уз помоћ водича заснованих на доказима постижу бољи исходи лечења.Израда водича подржана је у оквиру активности пројеката Министарства здравља „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ (DILS) и „Развој здравства Србије – додатно финансирање“ који се финансирају из кредита Светске банке.

Преузмите Водиче:

Шире верзије водича:

Преузето са сајта Министарства здравља Србије