Skip to main content

Инфо центар

Дом здравља „Др Милан – Бане Ђорђевић“ Велика Плана, улица Милоша Великог 110, 11320 Велика Плана

Матични број: 17272993

ПИБ: 101974661

Телефони: 026/541-110, 514-818

Радно време: 07:00 – 20:00

Директор Дома здравља: др Слађана Јанковић

Заменик директора: др Мирјана Барјактаревић

Шеф рачуноводства: дипл. ек. Биљана Танасковић

Правник Дома здравља: дипл. пр. Милош Динчић

Главни техничар Дома здравља: Дарко Рајић

Заштитник за права пацијената: Тијана Рајић, Општина Велика Плана

Бр. телефона: 026/541-110

Електронска пошта: dzvelikaplanas@gmail.com