Skip to main content

Службе

Служба опште медицине са ужим организационим јединицама:

Диспанзер опште медицине у Великој Плани

Здравствене станице:

Марковац, Милошевац, Крњево, Лозовик

Здравствене амбуланте:

Старо Село, Ново Село, Ракинац, Радовање,

Бресје, Доња Ливадица, Велико Орашје, Трновче

Служба хитне медицинске помоћи

Стоматолошка служба

Диспанзер за здравствену заштиту деце:

1. Дечији диспанзер

2. Школски диспанзер

Диспанзер за здравствену заштиту жена

Служба за здравствену заштиту радника

Специјалистичке амбуланте:

ИНТЕРНИСТИЧКА, НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА, ОФТАЛМОЛОГИЈА,

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА, ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Диспанзер за РО (рендген) и ултразвук

АТ Диспанзер (антитуберкулоза)

Служба поливалентне патронаже

Биохемијска лабораторија

Заједничка служба са одсецима за:

*Социјалну медицину и статистику

* Правно-административне послове

* Економско-финансијске послове

* Хигијенско одржавање