Skip to main content

Здравља, свима!

стална конференција Пројекат „Здравља,свима!“ финансира Министарство здравља у оквиру ДИЛС пројекта компоненте 2: Повећање доступности здравствене заштите осетљивим популационим групама.

Пројекат „Здравља,свима!“је започет активностима на терену 12.08.2013 године и до 28.02.2014 године укупно је прегледано 300 особа на теритирији наше општине.

Основни циљ пројекта јесте процена здравственог стања социјално и здравствено неосигураних лица на територији општине Велика Плана.Пројектом су обухваћена лица свих старосних категорија. Првобитни списак лица саставили су председници месних заједница припадајућих села, а у току рада на терену накнадно је укњучен одређени број лица.

Пројектни тим чине: два лекара, социјални радник, медицински техничар, два лаборанта и возач.

Активности на терену подразумевају да свако лице буде прегледано (инспекција и физикални преглед: мерење тензије, аускултација срца и плућа, палпација трбуха и периферних пулсева, орјентациони неуролошки преглед, ЕКГ, палпаторни преглед дојки у жена.), узоркована крв за лабораторијске анализе, прописана и подељена терапија за 30 дана тамо где је то неопходно.

Поред СО.Велика Плана као партнерске институције и Кола Српских сестара-Огранак Милошевац као партнерске организације у реализацију пројекта су укључен и Црвени крст Велика Плана.