Skip to main content

Клинички путеви

У оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“-DILS  планиран је развој и почетак примене изабраних клиничких путева у систему здравствене заштите у Србији.

„Клинички путеви представљају  методологију за заједничко одлучивање и организацију здравствене заштите која се може предвидети – за добро дефинисану групу пацијената током једног дефинисаног периода“. (Еuropean Pathway Association, 2003)

Клинички пут је прецизна збирка података о пацијенту и његовом лечењу. Описује уобичајени начин пружања мултидисциплинарне здравствене заштите засноване на доказима,  одређеном типу пацијента (типу случаја), са прецизно испланираним трајањем лечења, очекиваним исходом уз активно учешће пацијента и служи за евидентирање стварно пружених услуга током једне епизоде лечeња.

Разлози за развој клиничких путева су бројни, а између осталог: пружају квалитетнију здравствену заштиту, смањују непотребне варијације у пракси, уводе у праксу пружање здравствене заштите  засноване на доказима, побољшавају комуникацију између здравственог особља  и пацијената, користе се за управљање радом и прорачунима клиничких тимова у различитим здравственим установама, повећавају задовољствo пацијенaтa.

преузето са сајта ДИЛС

 Тренутно се у нашем Дому здравља раде следећи Клинички путеви:

1.  лумбални бол,

2. астма код деца,

3. дијабетес,

4. скриниг колоректалног карцинома,

5. скриниг депресије,

6. сидропенијске анемије,

7. примарна превенција кардиоваскуларних болести,

8. секундарна превенција кардиоваскуларних болести.