Skip to main content

Права пацијента

САМО ПАЦИЈЕНТ КОЈИ ЈЕ УПОЗНАТ СА СВОЈИМ ПРАВИМА МОЖЕ АКТИВНО УЧЕСТВОВАТИ У СВОМ ЛЕЧЕЊУ, САЧУВАТИ САМОПОШТОВАЊЕ, ВЕРУ У ОЗДРАВЉЕЊЕ И ОПТИМИЗАМ

Министраство здравља Републике Србије у циљу подизања нивоа информисаности корисника и даваоца услуга о правима грађана и пацијената у систему здравствене заштите, од 18. јуна покренуће медијску кампању.

Остваривање основног циља кампање је подршка:

 • Унапређењу квалитета здравствене заштите
 • Спровођењу системских закона
 • Повећању доступности здравствених услуга бољим познавањем права осигураника
 • Унапређењу заштите права пацијената
 • Развијању партнерства са другим владиним секторима и невладиним организацијама
 • Координацији активности односа с јавношћу у здравственим установама Републике Србије и другим институцијама.

Обраћајући се свим грађанима, здравственим радницима и свим запосленима у систему здравствене заштите на једноставан и прихватљив начин, биће стављен акценат на подизање свести о основним правима пацијента дефинисаних Законом о здравственој заштити у складу са Европском повељом о правима пацијената, и неопходности и могућностима њиховог остваривања.

Права пацијента:

 • Право на доступност здравствене заштите
 • Право на информације
 • Право на обавештење
 • Право на слободан избор
 • Право на приватност и поверљивост информација
 • Право на самоодлучивање и пристанак
 • Право на увид у медицинску документацију
 • Право на тајност података
 • Право пацијента над којим се врши медицински оглед
 • Право на приговор
 • Право на накнаду штете
 • Обавештавање јавности

Брошура Имате право Брошура Приговор