Инфо центар

Дом здравља „Др. Милан – Бане Ђорђевић“ Велика Плана Улица: Милоша Великог 110, 11320 Велика Плана

Матични број: 17272993;

ПИБ: 101974661;

Телефони: 026/541-110, 514-818

Радно време: 07:00 – 20:00 

Директор Дома здравља: др Слађана Јанковић

Заменик директора: др Мирјана Барјактаревић

Шеф рачуноводства: дипл.ек. Биљана Танасковић

Правник Дома здравља: дипл.пр. Милош Динчић

Главни техничар Дома здравља: Дарко Рајић

Заштитник за права пацијената: Тијана Рајић, Општина Велика Плана

Администратор информационих система: Бојан Аранђеловић

Бр. телефона: 026/541-110

електронска пошта: www.dzvelikaplanas@gmail.com