Документа Дома здравља

Завршни рачун зa 2017. годину

Извештај о финансијском пословању зa 2017. годину

Финансијски план зa 2018. годину

Измене и допуне финансијког плана зa 2018. годину 

Дневни финансијски извештај

Статистика: Планске табеле за 2018. годину