Skip to main content

Превентивни прегледи

У недељу 15. 10. 2023. године у просторијама Дома здравља ”Др
Милан – Бане Ђорђевић” Велика Плана, у временену од 8-16 часова,
обављаће се превентивни прегледи и то: ултразвук дојке за жене
старије од 40 година и PSA (простата специфични антиген) за
мушкарце старије од 49 година.

Пацијенти морају имати упут изабраног лекара који могу узети у
Служби за здравствену заштиту одраслих (ово важи и за неосигурана
лица).

Напомена: Узорковање крви за PSA (простата специфични
антиген) ће се вршити до 14,00 часова.